10-10-60 สร.เกษมราษฎร์คลองเตย - สอนอาชีพผู้ถูกคุมประพฤติ

ฝึกอาชีพให้ผู้ถูกคุมประพฤติ สร พระพุทธบาทคะ นายกนนท์ณิชา ไปสอนทำยาหมอง นย พรทิพย์ เป็นครูผู้ช่วยสาธิตคะ