14-10-60 คณะอนุกรรมการชุมชนโรตารี - กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีดินแดง

พิธีมอบสารตราตั้งและพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีดินแดง (RCC.ดินแดง) ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีกรุงเทพ ๗๐ 

>>>> เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ กรรมการบริหารโรตารีสากล ปีบริหาร 2015-2017 เป็นประธานมอบสารตราตั้งให้แก่ นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ ประธานกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีดินแดง และทำพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีดินแดง ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีกรุงเทพ ๗๐
>>>> พร้อมกันนี้ ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการชุมชนโรตารี ภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล , ผชภ.ยอด แสงสว่างวัฒนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล , นย.อรัญ ศรีสลวย นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ๗๐ ทำพิธีประดับเข็ม RCC.ให้แก่คณะกรรมการบริหารกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีดินแดง ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา ซอยประชาสงเคราะห์ ๒๔ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
+10