01-03 Dec 17 - 2017 Taipei Rotary Institute

2017 Taipei Rotary Institute

 

ข่าว ปชส.จากภาค 3350:

ในฐานะประธานส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม  “2017Talpei Rotary Institute”

ประจำภาค3350และ3360 ประเทศไทย ผมขอเชิญชวน ผู้นำภาค, อดีตผู้นำภาค และอนาคตผู้นำภาค  ประธานหลัก ฝ่ายบริหารสำคัญของภาค และโรแทเรียนผู้สนใจ ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมโรตารีของภาค  เข้าร่วมงานประชุมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ Grand Hotel, Taipei ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 นี้

โปรดติดตามรายละเอียดเข้าร่วมลงทะเบียนทางเว็บไซท์ "2017 Taipei Rotary Institute" หรือติดต่อ อผภ.ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย ที่ 088 7824951

 

จาก ฝ่ายบริการระหว่างประเทศ ภาค 3350