23-12-60 สร.สิงห์บุรีวีรชน - ราตรีมห้ศจรรย์ สีสันอัญมณีแห่งชีวิต ศิริพร อยู่ยอด ปะทะ สุนารี ราชสีมา

สร.สิงห์บุรีวีรชน ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ราตรีมห้ศจรรย์ สีสันอัญมณีแห่งชีวิต" แฟชั่นโชว์เสื้อผ้าและอัญมณีเสริมโชคชะตา นำพาชีวิตมีสุข และการแสดงมินิคอนเสิร์ต ตั๊ก-ศิริพร อยู่ยอด ปะทะ สุนารี ราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มเวลา 18.00 น.