17-10-60 สร.พระนารายณ์ลพบุรี - นำอาหารคาวหวานไปเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติคนไข้ ที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

17-10-60 วันนี้นายกและสมาชิกสโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรี นำอาหารคาวหวานไปเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติคนไข้ ที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และบริจาคเงินเพื่อกองทุนผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ 11,000 บาท คะ


งานนี้ได้รับบริจาคจากสโมสรลุมพินี 5000บาท ขอขอบพระคุณคะ