20-10-60 สร.หนองแขม - มอบเครื่องกรองน้ำ และเครื่องกีฬา

สโมสรโรตารีหนองแขมและต่างสโมสรทำพิธีส่งมอบ เครื่องกรองน้ำ และเครื่องกีฬา ณ โรงเรียนร่องก๊อม่วงคำ และรร.สามัคคีพัฒนา อ.แม่จัน  จ.เชียงราย