20-10-60 สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ - ร่วมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์

(๒๐ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สโมสรโรตารีเจริญนคร และสโมสรโรตารีดอนเมือง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ โดยพานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ไปทัศนศึกษา ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นย.ชมรส เรืองวิไลรัตน์ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ เป็นผู้แทนมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันในการทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา โดยมี นางทิพวรรณ พุทธชาติเสวี เจ้าหน้าที่โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวาและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ