26-10-60 สร.อุทัยธานี - ร่วมแจกน้ำดื่ม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

เรียน ผชภ/ ภาค 3350

  สโมสรโรตารีอุทัยธานี  ขอเชิญชวน ร่วมแจกน้ำดื่ม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญและเพื่อนต่างสโมสรทุกท่านร่วมกันทำความดี บริจาคน้ำดื่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 เสด็จสู่สวรรคาลัย

 (ผชภ.อภิรักษ์ ศรีจิตรานนท์)

กลุ่ม....45

 

  ผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนน้ำดื่มขวดละ 3 บาท  มีคาวมต้องการน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด คิดเป็นเงิน 15,000 บาท มีรายนามดังต่อไปนี้

 

1.ผชภ.อภิรักษ์  1,000 บาท

2.อน.พ.ต.ท.ขจัด  1,000 บาท

3.รทร.ทองเคลือ 1,000 บาท

4.อน.วันชัย  500 บาท

5.อน.ดร.ปพนสรรค์. 500 บาท

6.รทร.บัญชา 500 บาท

7.อน.ด.ต.เอี่ยม 500 บาท

8.นย.ศิริภัค  500 บาท

9.รทร.เทพี  500 บาท

10.ผชภ.จันทนี 1,000 บาท

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

หมายเหตุ...แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาค

ลงชื่อต่อได้เลย จะสรุปภายในวันพรุ่งนี้ครับ