22-11-60 สร.พระโขนง - การบรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย 12.30น.

สร.พระโขนง ขอเรียนเชิญสมาชิกสโมสรและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อเรื่อง "ประเทศไทย" โดย รทร.จิราวัฒน์ ห่อสถาพรพันธ์ุ (สร.ลุมพินี) วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 13.30 (อาหารจีน) ณ ห้องการ์เดอร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11