08-11-60 สร.พระโขนง - แถลงข่าวโครงการมอบเครื่องมือแพทย์ 13.00น.

สร.พระโขนง วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. จัดงานแถลงข่าวโครงการมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โครงการ "ฟื้นหัวใจให้ชีวิต ปี 2" มอบเครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ณ ห้องการ์เดอร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

หมายเหตุ: งดประชุมปกติ ตอน 12.30