03-11-60 สร.สิงห์บุรี/สร.กรุงเทพใต้ - มอบของขวัญเครื่องมือแพทย์ตามโครงการ GG1752529

สโมสรโรตารีสิงห์บุรี ร่วมกับสโมสรกรุงเทพใต้ มอบเครื่องมือแพทยให้ รพ.อินทร์บุรี มอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ชนิดสี่มิติ และเครื่องไตเทียมอีก1เครื่อง