9,11-11-60 สร.สาทร - กิจกรรมบริการชุมชน แจกแว่นตา

สร.สาทร ขอเรียนเชิญสมาชิกโรแทเรียน ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน ดังนี้

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พ.ย. 2560 กิจกรรมแจกแว่นสายตาสั้นให้นักเรียน

-เวลา 13.00 น. โรงเรียนวัดยานนาวา

-เวลา 14.30 น. โรงเรียนวัดดอน

วันเสาร์ ที่ 11 พ.ย. 2560 โรตารีวันเดย์ ที่สวนสุขภาพสุสานแต้จิ๋ว

-เวลา 08.00 - 12.00 น. แจกแว่นสายตายาว และฝึกอาชีพ