08-11-60 สร.ปทุมธานี - มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน จ.ปทุมธานี

สร.ปทุมธานี นำโดย นย.ณัชชุตา ศุภจิต ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนใน จ.ปทุมธานี เนื่องในโอกาส บริษัท สยามแมคโคร เปิดสาขาปทุมธานี (สาขาใหม่)