20-11-60 สร.บางกรวย นนทบุรี - อิรยาบถ 8 & การนวดสลายไขมันตามจุดอั้น

สร.บางกรวย นนทบุรี ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยหมอประเสริฐ วัชชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญนวดเปิดเส้นลมปราณ สลายไขมันในเส้นเลือดและไขมันทับเส้นประสาท ในหัวข้อเรื่อง

  • อิริยาบท 8 ที่มาของโรคภับไข้เจ็บ
  • การนวดสลายไขมันตามจุดอั้น เลือดลมเดินดีไม่ติดขัดและฟื้นฟูระบบ

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนท์ ถนนกาญจนภิเษก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ติดต่อ เลขาฯสโมสร อานำ 081-868-8800 ค่าลงทะเบียน 350.-บาท