21-11-60 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - คุยสบายๆ สไตล์วุฒิชัย 18.00น.

สร.กรุงเทพพัฒนาการ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุยสบายๆ สไตล์วุฒิชัย" โดย อผภ.วุฒิชัย หวั่งหลี ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 - 20.30 น. ณ โรงแรมเพียตร้า ซ.รัชดา 18 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ