23-11-60 สร.บางกรวย นนทบุรี - ประชุม 5 สโมสรคู่มิตร ครั้งที่ 1 ปี 2560

สร.บางกรวย นนทบุรี ขอเชิญประชุมร่วมกับ 5 สโมสรคู่มิตร ครั้งที่ 1 ปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนอาหารบางบัว พบกับอาหารเลิศรส และการบรรยายพิเศษ เรื่องกล้วยๆ ยุค 4.0