28-11-60 สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก - ส่งมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

สร.กรุงเทพรัชดาภิเษกส่งมอบเครื่องกองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ในวันอังคารที่ 28 พย.60 เวลา9.00 น.พร้อมกับแจกคอนเฟลกที่ได้รับมาจาก ท่านประธานนายกรุ่น 112 อน.นพพร และมอบเครื่องกีฬาให้ รร. ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรืออาหารกลางวันเด็กหรือมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆก็ขอเรียนเชิญมิตรโรแทเรียนทุกท่านที่มีจิตรเมตตาทุกท่าน

สโมสรกรุงเทพรัขดาภิเษกมีการประชุมตามปกติ ณ รร.ปริ้นส์ตั้น ถนนมิตรไมตรี เวลา 18.00 น