17-11-60 สร.อุทัยธานี - จัดโครงการเด็กไทยสุขภาพดี

17 พ.ย. 60 สร.อุทัยธานี และสร.เจริญนคร ร่วมกับบริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด จัดโครงการเด็กไทยสุขภาพดี เริ่นต้นด้วยอาหารเช้า โดย นย.ศิริภัค ชาญตะบะ นย.สร.อุทัยธานี ได้ร่วมกันมอบขนมโกโก้ครั้นให้กับ นร.ระดับอนุบาล-ประถม ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี 15 โรง จำนวน 2,880 ซอง คิดเป็นมูลค่า 72,000 บาท