17-11-60 สร.กรุงเทพวิภาวดี - แจกอาหารเช้าซีเรียล Koko Krunch

17-11-60 สร.กรุงเทพวิภาวดี ร่วมกับสร.เจริญนครและบริษัทเนสท์เล่ แจกอาหารเช้าซีเรียล Koko Krunch ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่