18-11-60 สร.พระปกเกล้าธนบุรี - สนับสนุนงาน เดิน-วิ่ง เพื่อขจัดโปลิโอ ซื้อเสื้อ 23 ตัว

18-11-60 ขอขอบคุณสโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรีที่สนับสนุนงานเดิน--วิ่งขจัดโปลิโอของภาคโรตารี3350 สมาชิกซื้อเสื้อ 23 ตัว ใส่กันทุกท่าน