18-11-60 สร.ลุมพีนี สร.พระนารายณ์ลพบุรี - ร่วมใจกันสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กที่ด้อยโอกาส

18-11-60 สร.ลุมพินีและสร.พระนารายณ์ลพบุรี ร่วมใจกันจัดโครงการ สอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาส ณ สระว่ายน้ำกำจรวิทย์ จังหวัดลพบุรี