18-11-60 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - ส่งมอบเครื่องฟอกไต 4 เครื่อง จากโครงการ GG 1749801 ให้กับรพ ฝาง

สร กรุงเทพพัฒนาการ ร่วมส่งมอบเครื่องฟอกไต 4 เครื่อง ร่วมกับสโมสรโรตารีอื่นๆ จากโครงการ GG 1749801 ให้กับรพ ฝาง