22-11-60 สร.หนองแขม - มอบเครื่องกรองน้ำ ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง

สร.หนองแขม มามอบเครื่องกรองน้ำและแจกขนม ที่ รร.วัดจินดาราม

และไปมอบเครื่องกรองน้ำแจกขนมอีกโรงเรียนครับที่กำแพงแสน มีเด็ก ลาว เขมร พม่าด้วยครับ แต่ทุกคนพูด อ่านภาษาไทยได้ครับ