24-11-60 สร.สวนจิตรลดา - จัดโครงการเด็กไทยสุขภาพดี เริ่มต้นด้วยอาหารเช้า

สร.สวนจิตรลดา, สร.เจริญนคร เเละ ชมรมนายก 112 ร่วมกับ บริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย)  จัดโครงการเด็กไทยสุขภาพดี

เริ่มต้นด้วยอาหารเช้า โดย นยก.พรทิพย์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา เเละสมาชิก สร สวนจิตรลดา

ร่วมกันมอบขนมคอนเฟล๊คให้กับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาล-ประถม6 ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต 

ขอขอบคุณ อน.ประธานปี๊ ผู้ใหญ่ใจดี ที่เป็นผู้ประสาน ให้ได้รับมอบขนมคอนเฟล๊ค ในครั้งนี้ด้วยค่ะ