21-11-60 สร.ท่าเรือ - ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ

เมื่อคืน วันอังคารที่ 21 พ.ย. เวลา 19.00-21.00 สโมสรโรตารีท่าเรือได้ต้อนรับ ท่านนายอำเภอทศพล นายอำเภอท่าเรือ เยี่ยมและพบปะกับสมาชิกในสโมสร

ในโอกาสนี้สมาชิกได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด งานมรดกโลก 15-24 ธ.ค.2560 ที่อยุธยา