25-11-60 อผภ.ไชยไวและผชภ.ประสาร - ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อรวบรวมเงินมอบให้ตูนเพื่อช่วยโรงพยาบาล

25-11-60 เช้านี้ที่สวนลุมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อรวบรวมเงินมอบให้ตูนเพื่อช่วยโรงพยาบาล นายประสาร จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ประธานจัดงานเดิน-วิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน ภาคโรตารี 3350 มาร่วมกิจกรรม ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ท่านอผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล อดีตผู้ว่าการภาค ภาคโรตารี 3350 ก็มาร่วมงานนี้ด้วยครับ