20-11-60 โรตารี 4 ภาคในประเทศไทย - พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย จ.สกลนคร

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรตารี 4 ภาคในประเทศไทย โดยอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินการโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย จังหวัดสกลนคร ระหว่างมูลนิธิภาคโรตารีไทยและกรมชลประทาน ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน