26-11-60 สร.กรุงเทพคลองเตย - ร้วมกับคุ่มิตรอเมริก/ออสเตรเลีย ไปเยี่ยม สร เนปาล

26-11-60 สโมสรโรตารีกรุงเทพคลองเตย ร้วมกับคุ่มิตรอเมริก/ออสเตรเลีย ไปเยี่ยม สร เนปาล โครงการช่วยเหลือชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่