06-12-60 สร.พระโขนง - ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าสุราที่ท่านดื่มจริงหรือปลอม

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 สร.พระโขนง ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ห้วข้อเรื่อง "ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าสุราที่ท่านดื่มจริงหรือปลอม" โดยคุณปรีดา บุญภา เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จังหวัดชลบุรี ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพ