19-12-60 สร.พระโขนง - นำไข่ไก่ไปมอบเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 สร.พระโขนง ทำกิจกรรมสโมสร ณ โรงเรียนคลองเตยวิทยา เขตคลองเตย เยี่ยมชมการสอนของคุณครูและการเรียนของน้องๆ พร้อมนำไข่ไก่ไปมอบเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน