20-12-60 สร.พระโขนง - งดประชุม

สร.พระโขนง "งดประชุม" เนื่องจากได้ทำกิจกรรมมอบไข่ไก่ ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560