27-12-60 สร.พระโขนง - งดประชุม

สร.พระโชนง "งดประชุม" เพราะทำกิจกรรมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ส่งความสุข จากแนวหลัง สู่แนวหน้า