10-11 มี.ค. 60 ภาคโรตารี3350 - ประชุมใหญ่ภาค ประจำปี 2561

ภาคโรตารี 3350 ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและครอบครัว เข้าร่วมการประชุมใหญ่ภาค

ประจำปี 2560-61 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้

จอมเทียน พัทยา

คลิปวิดีโอ ผวภ.มารศี สกุลหลิว กล่าวเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่

 

 

ดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนได้ที่ด้านล่าง มี 2 แบบ

- ใบลงทะเบียน โรแทเรียนแยกกันลงทะเบียนเอง

- ใบลงทะเบียน ลงมาเป็นกลุ่มของแต่ละสโมสร

 
 ใบลงทะเบียน โรแทเรียนแยกกันลงทะเบียนเอง  
   
ใบลงทะเบียน ลงมาเป็นกลุ่มของงแต่ละสโมสร