01-12-60 กิจกรรมโรตารีวันเดย์ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนอโยธยา 8.30 - 15.30 น.

เรียนเชิญ นายก 113 และโรแทเรียน ร่วมกิจกรรม"โรตารี วันเดย์" วันที่ 1 ธ.ค.60 เทศบาลเมืองอโยธยา ซอย.อโยธยา 4/15 จ.พระนครศรีอยุธยา

นายก ปทิตตา สกุลหลิว สร.พระศรีสุริโยทัย / สร.พระนคร / สร.บางปะอิน / สร.สระบุรี / สร.วังทองหลาง / สร.กท. บางขุนเทียน (ร่วมลงนาม MOU GG...

8:30 น. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์

9:30.00 น. เริ่มกิจกรรม

- คัดกรองสายตาสูงอายุ 400 คน

- ทีมแพทย์ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

- ตัดผมฟรี

- สอนนวด เพื่อสุขภาพ

- สอนอาชีพ พิซซ่าและแซนวิช

10.00 น. พิธีเปิดเป็นทางการ

11:30 น. คัดกรองตรวจสายตาสั้น เด็ก นักเรียนะดับ ประถมที่ 4-5 100 คน

14.00 น.คณะโรแทเรียนเกาหลีเดินทางมาถึงร่วมกิจกรรมและลงนาม MOU

15.30 น.ปิดกิจกรรม