06-12-60 สร.พญาไท - Fill up on happiness by stem cell และศาสตร์แห่งการชลอวัย

สร.พญาไท ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "Fill up on happiness by stem cell และศาสตร์แห่งการชลอวัย" พิเศษตรวจสุขภาพฟรี 5 รางวัล สำหรับผู้เข้ารับฟังการบรรยาย สำรองที่นั่งด่วน 085-339-8288