21-12-60 สร.บางรัก - ประชุมใหญ่ประจำปี งานฉลองคริสต์มาส & ปีใหม่ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดี 
เวลา 12.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
88 ซอยสาทรเหนือ 6 (พิพัฒน์) ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 
ท่านวิทยากรประจำเดือนธันวาคม  2560
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. 60 ประชุมใหญ่ประจำปี งานฉลองคริสต์มาส & ปีใหม่ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 60 งดประชุมประจำสัปดาห์ เนื่องจากใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่