28-12-60 สร.บางรัก - งดประชุมประจำสัปดาห์ เนื่องจากใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดี 
เวลา 12.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
88 ซอยสาทรเหนือ 6 (พิพัฒน์) ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 60 งดประชุมประจำสัปดาห์ เนื่องจากใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่