18-22 ธ.ค. 60 สร.นครสวรรค์ - ศิลปิน ดินหิน รักพงษ์อโศก ได้มีจิตศรัทธาจัดโครงการ พ่อหลวงในห้วงคำนึง

เรียน ท่านที่เคารพนับถือ

ศิลปิน"ดินหิน รักพงษ์อโศก"ได้มีจิตศรัทธาจัดโครงการ "พ่อหลวงในห้วงคำนึง"

เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับรพ.สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว)

ศิลปิน ดินหินได้เขียน รูป ร.๙ ด้วยเทคนิคชาร์โคลให้รพ.เพื่อมอบให้กับผู้บริจาค ตามรายละเอียดแผ่นพับที่แนบมา

@5แสนบาทขึ้นไป

@2แสนบาทขึ้นไป

@3หมื่นบาทขึ้นไป

@500บาท

โดยมี 3 หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ

1.รพ.สวรรค์ประชารักษ์

2.ชมรมม่วงขาว17-20 รร.นครสวรรค์

3.สโมสรโรตารี่นครสวรรค์

นิทรรศการจัด 18-22 ธ.ค. 60

เปิดนิทรรศการโดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 18 ธ.ค. 2560 10:00 น.

ขอเชิญร่วมบริจาคและเปิดงานในวันเวลาดังกล่าว

 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี่ 
สมชาย พัฒนาธรชัย 
นายกสโมสรโรตารีนครสวรรค์ 
29 พ.ย. 60