12-12-60 สร.บางเขน - กรุงเทพ 250 ปี โดย รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

สร.บางเขนยินดีเรียนเชิญโรแทเรียนและผู้สนใจ ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เวลา 19.00 - 20.30 น.ในห้วข้อเรื่อง "กรุงเทพสองร้อยห้าสิบปี" โดย รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร