01-12-60 สร.นครสวรรค์ - มอบทุนทรัพย์ช่วยสร้างสนามเด็กเล่น

สโมสรโรตารี่นครสวรรค์ มอบทุนทรัพย์ช่วยสร้างบ้านสนามเด็กเล่น BBL วัดเกาะหงษ์ อ.เมือง นครสวรรค์ ในวันศุกร์ที่ 1ธันวาคม 2560