1-31 ธ.ค. 60 สร.อุทัยธานี - มอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ป่วยติดเตียง

เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุน “มอบข้าวสารอาหารแห้ง” โรตารี: มุ่งมั่นสร้างสรรค์ 
เรียน ผวภ.อผภ.ผวล.ผวน.ผชภ.อน. สโมสรโรตารี ภาค 3350 โรตารีสากล 


เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี 
ชาวไทยทุกคนจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สโมสรโรตารีอุทัยธานี จึงได้จัดทำโครงการมอบข้าวสารอาหารแห้งและเงินสด มูลค่าชุดละ 999 บาท จำนวน 113 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.ช่วยเหลือผู้ป่วยนอนติดเตียงยากจน จำนวน 50 ชุด

2.ช่วยเหลือผู้พิการทุพลภาพและช่วยเหลือตนเองไม่ได้จำนวน 63 ชุด

3.ถ้าได้รับเงินบริจาคเกินเป้าหมายที่กำหนด ส่วนที่เหลือจะนำไปฝากมูลนิธิโรตารีสากล เพื่อสนับสนุนโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดอุทัยธานีในปีต่อไป 


4.ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 


เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสโมสรโรตารีอุทัยธานี คงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
โรตารี: มุ่งมั่นสร้างสรรค์ 

(นางศิริภัค ชาญตะบะ) 
นายกสโมสรโรตารีอุทัยธานี ปี 2560-2561

(นายอภิรักษ์ ศรีจิตรานนท์) ผู้ช่วยภาค 3350 โรตารีสากล กลุ่มที่ 45 1 ธันวาคม 2560 

ผู้ประสานงานสโมสร อน.พ.ต.ท.ขจัด บุญกมุติ โทร.081-2835276 
ผชภ.อภิรักษ์ ศรีจิตรานนท์ โทร.094 - 6391-112 อน.ด.ต.เอี่ยม รูปทอง โทร.084- 8132434 

หมายเหตุ...โอนเงินเข้า สโมสรโรตารีอุทัยธานี บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาอุทัยธานี 
เลขที่บัญชี 619 - 1 - 15563 - 8 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เมื่อโอนแล้ว*กรุณาแจ้งมาที่E-mail : ApirukSrijitanon@gmail.comหรือใน Line 113 ขอบคุณครับ