05-12-60 สร.ลพบุรี - เข้าร่วมประชุมหารือ ระดมทุน เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ตูน Bodyslam โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

05-12-60 สมาชิกสโมสรโรตารีลพบุรี นำโดยนายกสโมสร นายศิริชัย อัมพร เข้าร่วมประชุมมาประชุมหารือ ระดมทุน เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ตูน  Bodyslam  ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี