04-12-60 - สร.พระโขนง - ร่วมกับ อดีต นายก ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ และครอบครัว มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ มูลค่า 500000 บาท ให้กับ โรงเรียนวัดเขากำแพงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี

โรตารี่พระโขนง ร่วมกับ อดีต นายก ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ์ และครอบครัว มอบเครื่องคอมพิวเตอร์  มูลค่า 500000  บาท ให้กับ โรงเรียนวัดเขากำแพงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี