18-02-61 สร.ราชพฤกษ์ - ชวนล่องเรือลำน้ำเจ้าพระยา โครงการ ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักษ์ป่าชายเล ครั้งที่ 2

ประกาศขอเลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานล่องเรือลำนำ้เจ้าพระยา"โครงการ ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักษ์ป่าชายเล ครั้งที่2"....จากกำหนดการเดิมวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561........ขอเลื่อนมาเป็น.."วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561"...ทางสโมรสโรตารีราชพฤกษ์ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ