06-12-60 สร.พรปิ่นเกล้าธนบุรี - ผู้ว่าการภาคโรตารี 3350 เยี่ยมสโมสร

สร.พระปิ่นเกล้าธนบุรี ขอเรียนเซิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผวภ.มารศี สกุลหลิว ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล ในโอกาสเยี่ยมสโมสรโรตารีพระปิ่นเกล้า ธนบุรี อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้ บางลำพู กทม. ติดต่อสอบถาม โทร. 081-496-9346