05-12-60 สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ - ทำดีด้วยหัวใจ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน

สร.กท.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม

"ทำความดีด้วยหัวใจ : ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"
พบกันเช้านี้ วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙
การแต่งการ : ชุดจิตอาสาพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอ บัตรจิตอาสา หรือชุดสุภาพ