11-12-60 คุ้ยข่าว ชาวโรตารี - ข้อบังคับของโรตารีในช่วงเวลา 113 ปี ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย อผภ.ชำนาญ จันทร์เรือง

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 คุ้ยข่าว ชาวโรตารี ครั้งที่ 12 นำเสนอเรื่อง "กฏระเบียบข้อบังคับของโรตารี ในช่วงเวลา 113 ปี ที่เปลี่ยนแปลงไป" โดย อผภ.ชำนาญ จันทร์เรือง เริ่มออกอากาศเวลา 19.00 น.