18-12-60 คุ้ยข่าว ชาวโรตารี - เมื่อโรตารีเข้าถึงในชุมชน มุมมองสาธารณชนเป็นองค์กรการกุกศจริงหรือไม่ โดย อผภ.เอกณรงค์ กองพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 คุ้ยข่าว ชาวโรตารี ครั้งที่ 13 นำเสนอเรื่อง "เมื่อโรตารีเข้าถึงในชุมชน มุมมองสาธารณชนเป็นองค์กรการกุศลจริงหรือไม่" โดย อผภ.เอกณรงค์ กองพันธ์ เริ่มออกอากาศเวลา 19.00 น.