25-12-60 คุ้ยข่าว ชาวโรตารี - นับถอยหล้งกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อขจัดโปลิโอ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 โดย ผชภ.ประสาร จิรชัยสกุล

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 คุ้ยข่าว ชาวโรตารี ครั้งที่ 14 นำเสนอเรื่อง "นับถอยหลังกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อขจัดโปลิโอ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561" โดย ผชภ.ประสาร จิรชัยสกุล เริ่มออกอากาศเวลา 19.00 น.