13-12-60 สโมสร 5 คู่มิตร - ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็ก ณ โรงแรียนการัญศึกษา

สโมสรโรตารี 5 สโมสรคู่มิตร (สร.รังสิต, สร.นนทบุรี, สร.ปทุมธานี, สร.ปากเกร็ด-นนทบุรี และสร.บางกรวย-นนทบุรี) 

เรียนเชิญร่วมกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็ก ณ โรงเรียนการัญศึกษา ถ.พิบูลสงคราม สะพานพระราม 5 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.